Välkommen till Mellannorrlands Hospice

Mellannorrlands Hospice är en specialiserad vårdenhet för inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede. Det har initierats av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice och byggdes 2006/07 speciellt för ändamålet med särskilt hänsyn till de sjukas specifika behov av kroppslig, psykisk, social och andlig/existentiell art. Det drivs av Mellannorrlands Hospice AB som är helägd av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice.

Läs mer
 

Mellannorrlands Hospice Utbildning AB

Ny läkarkurs i cancerrelaterad smärta hösten 2016. Läs mer här...

Vi vänder oss till alla inom vården som möter människor i livets slutskede, oavsett om man arbetar inom den öppna vården, på sjukhus, inom den kommunala hemvården eller på särskilda boenden.

 
 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2016
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.nu