Aktuella utbildningar

 

Här presenterar vi de aktuella utbildningar som Mellanorrlands Hospice Utbildning AB genomför.

Utbildningarna genomförs antingen i helt egen regi, eller ibland på uppdrag eller arrangeras i samarbete med andra partner. För en del utbildningar länkar vi till mera information. Anmälningar till utbildningarna sker inte alltid via Mellannorrlands Hospice Utbildning AB. Vi ger dock alltid gärna ytterligare upplysningar på förfrågningar:
Matthias Brian, spec-läkare i palliativ medicin, utbildningsansvarig MElannorrlands Hospice Utbildning AB, matthias.brian@telia.com eller 070-3627019. 

Utbildningserbjudande: palliativ vård - kompetenshöjande utbildning för vårdpersonal i kommuner

2018

 

Datum Utbildning (kursort) Utbildningens längd Utbildare från Hospice

22-23 feb

Kurs i palliativ medicin för ST-läkare i Västernorrland (Hospice) 2 dagar

Matthias Brian,
Linda Eriksson

15 mars Seminarium palliativ medicin för läkarkandidater grupp 1 (Hospice) 4 timmar Linda Eriksson
4 april Palliativ vård, del 1, till Ånge kommun
(Hospice)
4 timmar

Matthias Brian,
Åsa Tjernell

9-10 april Palliativ medicin för ST-läkare i Norrbotten
(Luleå)
1.5 dagar Matthias Brian
11 april Föreläsning i utbildningen ”Palliativ vård för icke palliativa enheter” (arr. Teknologiskt Institut)
(Stockholm)
2 timmar Matthias Brian
12 april Seminarium palliativ medicin för läkarkandidater grupp 2 (Hospice) 4 timmar Linda Eriksson
16 april

Utbildningsdag för UFPO (undersköterskor för palliativ omvårdnad) (arr. UFPO)
(Hospice) 

1 dag Maria Daif
24 april Palliativ vård, del 2, till Ånge kommun
(Hospice)
4 timmar Matthias Brian,
Åsa Tjernell
25 april Svåra etiska ställningstaganden – föreläsning Mittuniversitet i sjuksköterske-grundutbildning
(MIUN Campus Sundsvall)
4 timmar Matthias Brian
26 april Svåra etiska ställningstaganden – föreläsning Mittuniversitet i sjuksköterske-grundutbildning
(MIUN Campus Östersund)
4 timmar Matthias Brian
27 april Kvalitetsuppföljningsmöte med
Landstinget och kommuner
(Hospice)
2 timmar Matthias Brian,
Åsa Pellikka
16 maj Fördjupningskurs palliativ vård, till Ånge kommun (Hospice) 4 timmar Matthias Brian,
Åsa Tjernell

Sommaruppehåll

29 aug Samtal och symtomlindring i ett omvårdnadsperspektiv. Fördjupningskurs för undersköterskor Sundsvalls gymnasium 2 timmar Maria Daif och Dessi Christmansson
5 sept ”Bemötande av svårt sjuk patient”, föreläsning på Landstingets utbildningsdag ”Det akuta omhändertagande från livräddande insats till god palliation”
(Härnösand)
1/2 timme Maria Daif
25-26 sept Taktil massage, grundkurs 1 enl originalmetoden Taktipro®(arr. I samarbete med Taktipro®)
(Hospice)
mer info här
2 dagar Maria Daif
12-13 nov Palliativ medicin för ST-läkare i Norrbotten
(Luleå)
2 dagar Matthias Brian
20-21 nov Palliativ medicin för ST-läkare i Västernorrland 
(Hospice)
Inbjudan och program klicka här
2 dagar Matthias Brian, Linda Eriksson
22-23 nov Taktil massage, grundkurs 1 enl originalmetoden Taktipro®(arr. I samarbete med Taktipro®)
(Hospice)
mer info här
2 dagar Maria Daif
28 nov Föreläsningar på ”Palliativa dagen Östersund” (arr. Storsjögläntan, MIUN, Jämtlands läns Cancerfond) (Östersund) 1 dag Matthias Brian
29 nov Svåra etiska ställningstaganden – föreläsning Mittuniversitet i sjuksköterske-grundutbildning
(MIUN Campus Östersund)
4 timmar Matthias Brian

 

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2018
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.nu