Aktuella utbildningar

 

Här presenterar vi de aktuella utbildningar som Mellanorrlands Hospice Utbildning AB genomför.

Utbildningarna genomförs antingen i helt egen regi, eller ibland på uppdrag eller arrangeras i samarbete med andra partner. För en del utbildningar länkar vi till mera information. Anmälningar till utbildningarna sker inte alltid via Mellannorrlands Hospice Utbildning AB. Vi ger dock alltid gärna ytterligare upplysningar på förfrågningar:
Matthias Brian, spec-läkare i palliativ medicin, utbildningsansvarig Mellannorrlands Hospice Utbildning AB, matthias.brian@telia.com eller 070-3627019. 

Utbildningserbjudande: palliativ vård - kompetenshöjande utbildning för vårdpersonal i kommuner

2019

Datum Utbildning (kursort) Utbildningens längd Utbildare från Hospice
17 jan

Kompetenshöjande utbildnig i palliativ vård, del 2, till personalen på Allégården, Sundsvalls kommun
(Hospice)

4 timmar Matthias Brian och Åsa Tjernell
6 feb
Kompetenshöjande utbildnig i palliativ vård, till personal från Kramfors kommun (Hospice)
 
hel dag Matthias Brian och Åsa Tjernell
27 - 28 mars
Palliativ medicin för ST-läkare i Norrbotten
(Luleå)

 
2 dagar Matthias Brian

 

2018

Datum Utbildning (kursort)
Utbildningens längd
 
Utbildare från Hospice

6 dec   
 


Svåra etiska ställningstaganden – föreläsning Mittuniversitet i sjuksköterske-grundutbildning
(MIUN Campus Sundsvall)

 
4 timmar Matthias Brian
5 dec
Läkarkandidater T7 semiarium palliativ medicin på Hospice, grupp 2
 
4 timmar Matthias Brian eller
Linda Eriksson

4 dec   


Kompetenshöjande utbildnig i palliativ vård, del 1, till personalen på Allégården, Sundsvalls kommun (Hospice)
 
4 timmar Matthias Brian och Åsa Tjernell

29 nov   


Svåra etiska ställningstaganden – föreläsning Mittuniversitet i sjuksköterske-grundutbildning
(MIUN Campus Östersund)

 
4 timmar Matthias Brian

28 nov 

Föreläsningar på ”Palliativa dagen Östersund”
(arr. Storsjögläntan, MIUN, Jämtlands läns Cancerfond) (Östersund)
Prel program se här

1 dag Matthias Brian

22-23 nov 


Taktil massage, grundkurs 1 enl originalmetoden Taktipro® (arr. i samarbete med Taktipro®)
(Hospice)
mer info här

 
2 dagar Maria Daif

20-21 nov  


Palliativ medicin för ST-läkare i Västernorrland 
(Hospice)
Inbjudan och program klicka här

 
2 dagar Matthias Brian och
Linda Eriksson

12-13 nov 

Palliativ medicin för ST-läkare i Norrbotten
(Luleå)
2 dagar Matthias Brian
7 nov
Läkarkandidater T7 semiarium palliativ medicin på Hospice, grupp 1
 
4 timmar Matthias Brian

9 okt   


Dödshjälp och palliativ sederande behandling - intern utbildning till Hospice-personalen i form av ett "Etik-kafé"
 
2 timmar Matthias Brian och Linda Eriksson

20 sept (start)  

Distanskurs för läkare i cancerrelaterad smärta enl lärandemodellen LäraNära. Kurstid 20 sept - 14 dec 30-40 timmar Matthias Brian

5 sept  


”Bemötande av svårt sjuk patient”, föreläsning på Landstingets utbildningsdag ”Det akuta omhändertagande från livräddande insats till god palliation”
(Härnösand)

 
1/2 timme Maria Daif

29 aug 


Samtal och symtomlindring i ett omvårdnadsperspektiv. Fördjupningskurs för blivande undersköterskor Sundsvalls gymnasium
 
2 timmar Maria Daif och Dessi Christmansson

22-23 aug  

Taktil behandling, intern utbildning till Hospice-personal 2 dagar Maria Daif

Sommaruppehåll

16 maj   

Fördjupningskurs palliativ vård, till Ånge kommun (Hospice) 4 timmar Matthias Brian,
Åsa Tjernell

27 april   

Kvalitetsuppföljningsmöte med
Landstinget och kommuner
(Hospice)
2 timmar Matthias Brian och
Åsa Pellikka

26 april  

Svåra etiska ställningstaganden – föreläsning Mittuniversitet i sjuksköterske-grundutbildning
(MIUN Campus Östersund)
4 timmar Matthias Brian
25 april

Svåra etiska ställningstaganden – föreläsning Mittuniversitet i sjuksköterske-grundutbildning
(MIUN Campus Sundsvall) 

4 timmar Matthias Brian

24 april   

Palliativ vård, del 2, till Ånge kommun
(Hospice)
4 timmar Matthias Brian,
Åsa Tjernell

16 april

Utbildningsdag för UFPO (undersköterskor för palliativ omvårdnad) (arr. UFPO)
(Hospice) 
1 dag Maria Daif

12 april  

Seminarium palliativ medicin för läkarkandidater grupp 2 (Hospice) 4 timmar Linda Eriksson

11 april  

Föreläsning i utbildningen ”Palliativ vård för icke palliativa enheter” (arr. Teknologiskt Institut)
(Stockholm)
2 timmar Matthias Brian

9-10 april   

Palliativ medicin för ST-läkare i Norrbotten
(Luleå)
1.5 dagar Matthias Brian

4 april

Palliativ vård, del 1, till Ånge kommun
(Hospice)
4 timmar Matthias Brian och,
Åsa Tjernell

15 mars

Seminarium palliativ medicin för läkarkandidater grupp 1 (Hospice) 4 timmar Linda Eriksson

22-23 feb

Kurs i palliativ medicin för ST-läkare i Västernorrland (Hospice)  2 dagar Matthias Brian och
Linda Eriksson

 

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2018
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.nu