Aktuella utbildningar

 

Här presenterar vi de aktuella utbildningar som Mellanorrlands Hospice Utbildning AB genomför.

Utbildningarna genomförs antingen i helt egen regi, eller ibland på uppdrag eller arrangeras i samarbete med andra partner. För en del utbildningar länkar vi till mera information. Anmälningar till utbildningarna sker inte alltid via Mellannorrlands Hospice Utbildning AB. Vi ger dock alltid gärna ytterligare upplysningar på förfrågningar:
Matthias Brian, spec-läkare i palliativ medicin, utbildningsansvarig Mellannorrlands Hospice Utbildning AB, matthias.brian@telia.com eller matthias.brian@hospice.se 070-3627019. 

Utbildningserbjudande: palliativ vård - kompetenshöjande utbildning för vårdpersonal i kommuner

2019

Datum Utbildning (kursort) Utbildningens längd Utbildare från Hospice
13 - 14 nov
Palliativ medicin för ST-läkare i Norrbotten
(Luleå)

 
2 dagar Matthias Brian
7 - 8   nov
Taktil massage, grundkurs 1 enl originalmetoden Taktipro® (arr. i samarbete med Taktipro®)
(Hospice)
mer info här

 
2 dagar Maria Daif
24 - 25 sept
Palliativ medicin för ST-läkare i Västernorrland 
(Hospice)

mer info här
 
2 dagar Linda Eriksson och Matthias Brian

19 - 20 sept
 


Taktil massage, grundkurs 1 enl originalmetoden Taktipro® (arr. i samarbete med Taktipro®)
(Hospice)
mer info här

 
2 dagar Maria Daif

Sommaruppehåll
 
jan - maj
Distanskurs för läkare i cancerrelaterad smärta enl lärandemodellen LäraNära.
 
30 - 40 timmar Matthias Brian
15 maj
Läkarkandidater T7 semiarium och bedsideundervisning i palliativ medicin på Hospice, grupp 2 (Hospice)
 
4 timmar Linda Eriksson

9 - 10 maj
 


Taktil massage, grundkurs 1 enl originalmetoden Taktipro® (arr. i samarbete med Taktipro®)
(Hospice)
mer info här

 
2 dagar Maria Daif
3 maj
En ny hel dag med palliativ vård:
Strategier och begränsningar i palliativ vård
(Mittuniversitetet Sundsvall, Fälldinsalen)
mer info kan Du se här

 
1 dag Gästföreläsare Bertil Axelsson och Matthias Brian
9 april
Utbildning om brytpunktsbedömningar och
-samtal för läkare och sjuksköterskor på kardiolog-kliniken, grupp 2
(Sundsvalls sjukhus)

 
4 timmar Matthias Brian
4 april
Kvalitetsuppföljningsmöte för våra uppdragsgivare Region Västernorrland och länets kommuner (Hospice)
 
2 timmar Åsa Pelikka och Matthias Brian m fl
3 april
Utbildning om brytpunktsbedömningar och
-samtal för läkare och sjuksköterskor på kardiolog-kliniken, grupp 1
(Sundsvalls sjukhus)

 
4 timmar Matthias Brian
28 - 29 mars
Taktil massage, grundkurs 1 enl originalmetoden Taktipro® (arr. i samarbete med Taktipro®)
(Hospice)
mer info här

 
2 dagar Maria Daif
27 - 28 mars

Kurs i palliativ medicin för ST-läkare i Norrbotten
(Sunderbyns Folkhögskola)

2 dagar Matthias Brian
19 mars
Läkarkandidater T7 semiarium och bedsideundervisning i palliativ medicin på Hospice, grupp 1 (Hospice)
 
4 timmar Matthias Brian
6 feb
Kompetenshöjande utbildnig i palliativ vård, till personal från Kramfors kommun (Hospice)
 
1 dag Matthias Brian och Åsa Tjernell
17 jan
Kompetenshöjande utbildnig i palliativ vård, del 2, till personalen på Allégården, Sundsvalls kommun
(Hospice)

 
4 timmar Matthias Brian och Åsa Tjernell
11 jan Studiebesök och utbildning i palliativ omvårdnad för hemtjänstbolaget Ditt Liv AB
(Hospice)
4 timmar
Maria Daif och Desirée Christmansson
 

 

2018

Datum Utbildning (kursort)
Utbildningens längd
 
Utbildare från Hospice
14 dec Julmorgon med mindfulness
(klicka här för mer info)
2 timmar Eva Sjöblom och Lena Ehnberg
7 dec
Utdelning av Mellannorrlands Hospice
Jubileums-Stipendier 2018
(klicka här för inbjudan och program)

 
2 timmar -

6 dec   
 


Svåra etiska ställningstaganden – föreläsning Mittuniversitet i sjuksköterske-grundutbildning
(MIUN Campus Sundsvall)

 
4 timmar Matthias Brian
5 dec
Läkarkandidater T7 semiarium palliativ medicin på Hospice, grupp 2
 
4 timmar Matthias Brian eller
Linda Eriksson

4 dec   


Kompetenshöjande utbildnig i palliativ vård, del 1, till personalen på Allégården, Sundsvalls kommun (Hospice)
 
4 timmar Matthias Brian och Åsa Tjernell

29 nov   


Svåra etiska ställningstaganden – föreläsning Mittuniversitet i sjuksköterske-grundutbildning
(MIUN Campus Östersund)

 
4 timmar Matthias Brian

28 nov 

Föreläsningar på ”Palliativa dagen Östersund”
(arr. Storsjögläntan, MIUN, Jämtlands läns Cancerfond) (Östersund)
Prel program se här

1 dag Matthias Brian

22-23 nov 


Taktil massage, grundkurs 1 enl originalmetoden Taktipro® (arr. i samarbete med Taktipro®)
(Hospice)
mer info här

 
2 dagar Maria Daif

20-21 nov  


Palliativ medicin för ST-läkare i Västernorrland 
(Hospice)
Inbjudan och program klicka här

 
2 dagar Matthias Brian och
Linda Eriksson

12-13 nov 

Palliativ medicin för ST-läkare i Norrbotten
(Luleå)
2 dagar Matthias Brian
7 nov
Läkarkandidater T7 semiarium palliativ medicin på Hospice, grupp 1
 
4 timmar Matthias Brian

9 okt   


Dödshjälp och palliativ sederande behandling - intern utbildning till Hospice-personalen i form av ett "Etik-kafé"
 
2 timmar Matthias Brian och Linda Eriksson

20 sept (start)  

Distanskurs för läkare i cancerrelaterad smärta enl lärandemodellen LäraNära. Kurstid 20 sept - 14 dec 30-40 timmar Matthias Brian

5 sept  


”Bemötande av svårt sjuk patient”, föreläsning på Landstingets utbildningsdag ”Det akuta omhändertagande från livräddande insats till god palliation”
(Härnösand)

 
1/2 timme Maria Daif

29 aug 


Samtal och symtomlindring i ett omvårdnadsperspektiv. Fördjupningskurs för blivande undersköterskor Sundsvalls gymnasium
 
2 timmar Maria Daif och Dessi Christmansson

22-23 aug  

Taktil behandling, intern utbildning till Hospice-personal 2 dagar Maria Daif

Sommaruppehåll

16 maj   

Fördjupningskurs palliativ vård, till Ånge kommun (Hospice) 4 timmar Matthias Brian,
Åsa Tjernell

27 april   

Kvalitetsuppföljningsmöte med
Landstinget och kommuner
(Hospice)
2 timmar Matthias Brian och
Åsa Pellikka

26 april  

Svåra etiska ställningstaganden – föreläsning Mittuniversitet i sjuksköterske-grundutbildning
(MIUN Campus Östersund)
4 timmar Matthias Brian
25 april

Svåra etiska ställningstaganden – föreläsning Mittuniversitet i sjuksköterske-grundutbildning
(MIUN Campus Sundsvall) 

4 timmar Matthias Brian

24 april   

Palliativ vård, del 2, till Ånge kommun
(Hospice)
4 timmar Matthias Brian,
Åsa Tjernell

16 april

Utbildningsdag för UFPO (undersköterskor för palliativ omvårdnad) (arr. UFPO)
(Hospice) 
1 dag Maria Daif

12 april  

Seminarium palliativ medicin för läkarkandidater grupp 2 (Hospice) 4 timmar Linda Eriksson

11 april  

Föreläsning i utbildningen ”Palliativ vård för icke palliativa enheter” (arr. Teknologiskt Institut)
(Stockholm)
2 timmar Matthias Brian

9-10 april   

Palliativ medicin för ST-läkare i Norrbotten
(Luleå)
1.5 dagar Matthias Brian

4 april

Palliativ vård, del 1, till Ånge kommun
(Hospice)
4 timmar Matthias Brian och,
Åsa Tjernell

15 mars

Seminarium palliativ medicin för läkarkandidater grupp 1 (Hospice) 4 timmar Linda Eriksson

22-23 feb

Kurs i palliativ medicin för ST-läkare i Västernorrland (Hospice)  2 dagar Matthias Brian och
Linda Eriksson

 

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2019
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.nu