Allmän kursinfo, kostnad, anmälan

Aktuella kurser publicerar vi under "Aktuellt"
 

Kursarrangör: Kurserna anordnas i regi av Mellannorrlands Hospice Utbildning AB, ett av den ideella Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice helägt bolag. Vissa kurser är ett samarrangemang.
 

Lokal: Utbildningslokalen med plats för upp till 40 kursdeltagare, finns på övervåningen på Hospice vid Sidsjöns norra sluttning på Växthusstigen 7 i Sundsvall. Lokalerna byggdes liksom själva Hospice 2007 och förmedlar en vacker, lugn och stimulerande utbildningsmiljö. Vägbeskrivning:
Klicka på den här länken, så öppnas en karta där Hospice är utpekat. I rondellen på Sidsjövägen skyltas nu in till "Sidsjöhöjden". Tyvärr har Stadsbyggnadskontoret sagt ifrån att vi får ha en skylt i rondellen som visar in till Mellannorrlands Hospice. 

 • De skräddarsydda utbildningarna sker på Mellannorrlands Hospice eller kan efter överenskommelse också ske i annan lokal, till exempel på deltagarnas arbetsplats.
 • Distanskursen i cancerrelaterad smärta sker via internet, men brukar startas upp och avslutas med en sammankomst av kursdeltagarna på Mellannorrlands Hospice. För långväga deltagare är deltagande i sammankomsten dock inget absolut krav.
 • En ny hel dag med palliativ vård avhålls varje år, hittills på Mittuniversitetet, Campus Sundsvall, Fälldinsalen.
   

Kostnad och deltagarantal: Alla priser är exklusive moms och faktureras. I avgiften ingår utbildningsmaterial. Fika ingår om kursen avhålls på Melannorrlands Hospice.

 • De skräddarsydda utbildningarnas pris avgörs av antalet deltagare och utbildningens längd. Riktmärke för en halv dag för cirka 20 deltagare: 10.000 kr. Vår lokal rymmer upp till 40 deltagare.
 • Distanskursen för läkare: 2.500 kr, maximalt 10-15 deltagare per kurs.
 • En ny hel dag med palliativ vård: 800 kr per deltagare, fika och lunch ingår.


Anmälan:

 • Skräddarsydda kurser: kontakta gärna Matthias Brian, utbildningansvarig, per telefon eller mail. Uppgifter se nedan.
 • Distanskursen i cancerrelaterad smärta: intresseanmälan sker till Mundipharma Sweden AB via deras hemsida www.mundipharma.se, gå in under utbildningar: smärta - klinik och behandling. kontakta gärna också Matthias Brian för mera info, se nedan.
 • En ny hel dag med palliativ vård: brukar anordnas varje år i oktober, och sammanfaller med världsdagen för Hospice och palliativ vård. Se separata annonseringar på vår hemsida under aktuellt.

Anmälan till kurserna är bindande och vid uteblivet deltagande utan giltigt skäl kan kursavgiften inte återbetalas, men platsen kan överlåtas till någon annan.

 

Bekräftelse: skickas endast via mail. Ange därför Din mailadress.


Matthias Brian
Mellannorrlands Hospice Utbildning AB,
Växthusstigen 7, 852 40 Sundsvall
Telefon: 070-3627019
E-mail: matthias.brian@hospice.nu


Medverkande vid kurserna:

Matthias Brian
Diplomerad läkare i palliativ medicin SFPM (Svensk Förening för Palliativ Medicin), specialist i allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare och utbildningsansvarig på Mellannorrlands Hospice AB.
Matthias har mångårig erfarenhet och praktik i arbete med människor i livets slutskede. Han har bland annat arbetat inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Sundsvall, som överläkare och teamansvarig läkare på LAH (lasarettansluten hemsjukvård) och Linnéaenheten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt som överläkare med palliativt ansvar på onkologkliniken i Sundsvall.
Matthias har mångårig erfarenhet med utbildningar i palliativ medicin och har också varit medlem i Norra Regionens palliativa samordningsgrupp.

Åsa Tjernell
Sjuksköterska och f.d. verksamhetschef vid Mellannorrlands Hospice AB.
Åsa har mångårig erfarenhet och praktik i arbete med människor i livets slutskede och har bland annat arbetat på ASIH i Sundsvall samt på Stockholms sjukhems palliativa vårdavdelning. Hon har också arbetat på onkologkliniken vid Sundsvalls sjukhus och haft ansvar för praktikutbildningar av sjuksköterskeelever. Hon är sedan 2011 också diplomerad instruktör i mindfulness.
Åsa har också mångårig erfarenhet i utbildningar i palliativ medicin.

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2018
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.nu