Mellannorrlands Hospice Utbildning AB

Vi vänder oss till alla inom vården som möter människor i livets slutskede, oavsett om man arbetar inom den öppna vården, på sjukhus, inom den kommunala hemvården eller på särskilda boenden. Alla – läkare, vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, paramedicinare, präst, kurator, administratör, chef – är välkomna att anmäla sig till våra kurser och utbildningar.


Mellannorrlands Hospice Utbildning AB är ett av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice helägd bolag, grundat 2006, och har som målsättning att sprida kunskap, färdigheter och förhållningssätt i palliativ vård och medicin till alla som arbetar med vård i livets slutskede, oavsett var den behövande människan vårdas. Mellannorrlands Hospice Utbildning AB har hittills genomfört utbildningar i palliativ vård och medicin för över 2 500 deltagare, både i våra egna speciella och trevliga utbildningslokaler, och genom externa föreläsningar i Västernorrland och andra delar av landet.

Inte alla som befinner sig i livets slutskede, har de komplexa och omfattande vårdbehoven som kräver den specialiserade palliativa slutna vården som Mellannorrlands Hospice AB erbjuder. Många människor kommer även i fortsättningen att avsluta sina liv i hemmet, på ett särskilt boende eller på sjukhus. Men även när man inte vårdas på Hospice, har man rätt till en god, värdig och symtomlindrad död. För detta krävs dock kunskap och färdigheter samt ett palliativt förhållnings- och tankesätt. Därför erbjuder Mellannorrlands Hospice Utbildning AB ett brett utbud av palliativa utbildningar och kurser. Vi vänder oss till alla inom vården som möter människor i livets slutskede, oavsett om man arbetar inom den öppna vården, på sjukhus, inom den kommunala hemvården eller på särskilda boenden. Alla – läkare, vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, paramedicinare, präst, kurator, administratör, chef – är välkomna att höra av sig till oss.

Vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar efter Dina behov: Palliativ vård - skräddarsydd utbildning. Det är Du och Dina arbetskollegor som bestämmer innehållet, utifrån Era behov. Vad är det vi behöver fördjupa våra kunskaper i? Vad är det vi saknar i kunnande - färdigheter? Exempel på teman: brytpunkten, symtomlindring, omvårdnad, döendefasen ...

Men också personalen har behov: Att ge palliativ vård - personalens behov. Det kan handla om att hantera svåra etiska situationer i palliativ vård, eller det gäller att orka med att arbeta med palliativ vård. Men också om att kunna hantera personalens reaktioner och frågor när många patienter avlider inom kort tidsförlopp - vilken beredskap och verktyg har vi?

Cancerrelaterad smärta - en distanskurs för läkare. Kursen är mycket uppskattad av läkarna som har gått den, och har ökat deras förmåga att behandla cancerrelaterad smärta på ett adekvat och effektivt sätt, enligt den multimodala smärtbehandlings-principen. Kursen är utformad enligt modellen LäraNära och arrangeras i samarbete med Mundipharma Sweden AB. Nästa kurs: klicka här för mera info

Varje höst arrangerar vi också i samarbete med Mittuniversitetet En hel ny dag med palliativ vård. I år (2016) blir det ett annorlunda arrangemang som vänder sig till vårdpersonal och som vi kallar för "Dö-bra-kafé". Dagen hålls på Café Piccolo på Rådhusgatan 37 i Sundsvall, fredagen den 7 oktober 2016. Det är ett tillfälle för reflektion kring frågor om livet och döden i samtal med kollegor och andra medmänniskor. Dagen anordnas också för att uppmärksamma världsdagen för hospice och palliativ vård (World Hospice and Palliative Care Day) den 8 oktober 2016. För mera info om Dö-bra-kaffét klicka här.

Hjärtligt välkommen att höra av Dig om Du funderar på någon utbildning som Du vill att vi anordnar, eller om Du vill anmäla Dig till någon av våra utbildningar!

Matthias Brian, utbildningsansvarig, specialist-läkare i palliativ medicin, spec i allmänmedicin.
Adress: Växthusstigen 7, 852 40 SUNDSVALL
Telefon: 060-531 10 50 (vx)
Mobil: 070-362 70 19
Fax: 060-531 10 51
E-post: matthias.brian@hospice.nu eller matthias.brian@telia.com

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2018
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.nu