Våra föreläsare och kursledare

Medverkande vid kurserna anordnade av Mellannorrlands Hospice Utbildning AB

Matthias Brian
Diplomerad läkare i palliativ medicin SFPM (Svensk Förening för Palliativ Medicin), specialistläkare i palliativ medicin (2016), specialist i allmänmedicin, medicinskt ledningsansvarig och utbildningsansvarig på Mellannorrlands Hospice AB.
Matthias har mångårig erfarenhet och praktik i arbete med människor i livets slutskede. Han har bland annat arbetat inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Sundsvall, som överläkare och teamansvarig läkare på LAH (lasarettansluten hemsjukvård) och Linnéaenheten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt som överläkare med palliativt ansvar på onkologkliniken i Sundsvall.
Matthias har mångårig erfarenhet med utbildningar i palliativ medicin.

Åsa Tjernell
Sjuksköterska och f.d. verksamhetschef vid Mellannorrlands Hospice AB.
Åsa har mångårig erfarenhet och praktik i arbete med människor i livets slutskede och har bland annat arbetat på ASIH i Sundsvall samt på Stockholms sjukhems palliativa vårdavdelning. Hon har också arbetat på onkologkliniken vid Sundsvalls sjukhus och haft ansvar för praktikutbildningar av sjuksköterskeelever. Hon är sedan 2011 också diplomerad instruktör i mindfulness.
Åsa har också mångårig erfarenhet i utbildningar i palliativ vård.

Maria Daif
Undersköterska på Mellannorrlands Hospice sedan dess start 2007, och har i december 2014 avlagt sitt examen till specialistundersköterska i avancerad omvårdnad och palliativ vård på yrkeshögskolan i Linköping. Hon tillhör andra "kullen" i landet som framgångsrikt har avslutat denna specialistutbildning som omfattade 200 yrkeshögskole-poäng. Maria har också utbildat sig i taktil massage, och har genomfört alla steg i Taktipro utbildning inkl blivit intern utbildare och skall nu i år i samarbete med Taktipro hålla i 2 grundutbildningar i taktil massage.

Linda Eriksson
Specialistläkare i allmänmedicin med flera års arbete på Granlo Hälsocentral. Linda utbildar sig nu som ST-läkare till specialistläkare i palliativ medicin med målet att sedan under våren 2019 bli Mellannorrlands Hospice ordinarie specialistläkare. 

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2019
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.nu