Inbjudan till utdelningsceremoni Jubileumsstipendier 2018

Nu är det dags för andra gången att dela ut Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendier. 

Vi har beslutat att i samarbete med Mittuniversitetet fortsatt utlysa två stipendier årligen för att uppmärksamma och premiera examensarbeten i form av kandidat- och magister-uppsatser gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om vård av personer i livets slutskede (palliativ vård). 

Kriterier för nominering är att arbetet:

  • är innovativt
  • har vetenskaplig grund
  • bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård
  • har klinisk relevans för den palliativa vården

Första gången delades det ut 2 stipendier 2017 i samband med Mellannorrlands Hospice 10-års-jubileum.
Vi bjuder nu in till utdelningsceremonin av Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendier 2018. Alla som är intresserade av palliativ medicin och Hospicevård är välkomna att delta i denna högtid

fredag den 7 december 2018, kl 13 - ca 15, på Mellannorrlands Hospice.

Kicka här för inbjudan och program.

 

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se