Dö-bra-kafé 10 oktober

Den 10 oktober bjöd vi in allmänheten till att samtala, reflektera och diskutera kring frågor om livet och döden. Evenmanget som hölls på Café Piccolo i Sundsvalls centrala stad, valde vi att kalla "Dö-bra-kafét", efter en idé från USA, Nya Zealand och Australien. Men även i Sverige har det hållits sådana "Dö-bra-kafé", i Stockholm och Göteborg. På Stockholms Sjukhem finns en grupp som också forskar närmare om denna metod. 

Vårt "Dö-bra-kafé" var ett samarrangemang av Mellannorrlands Hospice och Mittuniversitet, och hölls samtidigt som det firades världsdagen för Hospice och palliativ vård, som alltid infaller andra lördagen i oktober. 

Totalt närmare 50 personer kom till Café Piccolo för att engagerat fundera kring några av frågorna som vi hade förberett:

  1. I våras kunde vi läsa en insändare i dagens tidning från en uppretad person om en kista som transporterades genom entrén till ett äldreboende. Hur ställer Du Dig till detta? (Insändaren i bilaga nedan)
  2. Du får kännedom om att Din bästa granne har blivit svårt sjuk. Hur bemöter Du honom/henne? Hur kan Du stötta honom/henne? Vill Du göra det? Är det Din uppgift?
  3. Har Du hört talas om det ”Vita Arkivet”? Vad tycker Du om det? Har Du rent av fyllt i det? Varför? Eller varför inte?
  4. Idag pratas det allt mer om så kallad ”dödshjälp”. Vad menas med det? Hur ställer Du Dig till det? Hur går Dina tankar kring det?
  5. ”Alla skall vi dö någon gång” – verkligen en sanning. Men hur tänker Du kring Din egen begravning? Kremering – jordfästning? Annat? Vill Du bestämma i förväg om ceremonin?
  6. Tyvärr händer det ibland att även barn och ungdomar konfronteras med döden – antingen de själva eller någon omkring dem dör (förälder – syskon – kompis…). Hur kan Du hantera detta?
  7. Vilka funderingar har Du kring vad som händer efter döden? 
  8. Att leva efter att någon nära och kära har dött – om sorgearbetet.
  9. I dödens väntrum: kan man ”leva tills man dör”? Vad innebär det för Dig? Vad har Du för erfarenheter av (den palliativa) vården i livets slutskede?
  10. Måste man alltid hålla sig till sanningen när man pratar om döden eller den nalkande döden?

Det finns ju inga entydiga facit eller enkla svar på alla frågor, som är av stor etisk karaktär, och där det finns varken fel eller rätt som gäller för alla. Men det finns en hel del ångest, osäkerhet och rädsla kring dessa frågor. Möjligheten att samtala och diskutera med våra närmaste och vänner gör att vi kan avdramatisera situationen. 

Sundsvalls Tidning har också rapporterat från "Dö-bra-kafét". Klicka här för att komma till ST´s artikel.
Tack till Sundsvalls Tidning också för sponsring med två stgora annonser.

Och tack alla Ni, som kom till vårt första (och inte sista?) "Dö-bra-kafé". Ni har bidragit med totalt 2.660 kr till Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice. Underbart!

/Matthias Brian

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se