En lyckad utbildningsdag

Fredagen den 10 oktober 2014, anordnade vi den 5:e nya hela dagen med palliativ vård. Dagens tema var "Vad skall jag säga?" Tre skådespelare hjälpte oss att göra dagen till en succé.

Det var för 5:e gången i rad, som Mellannorrlands Hospice Utbildning AB i samarbete med Mittuniversitetet anordnade en hel ny dag med palliativ vård, ett årligt återkommande utbildningstillfälle som riktar sig främst till all personal inom hälso- och sjukvården som vårdar människor i livets slutskede. Det var närmare 160 deltagare som kom till Mittuniversitetets Fälldinsal.

Årets tema var "Vad skall jag säga?", eftersom vi ofta har fått denna fråga från deltagare till tidigare utbildningar. För att göra detta så instruktivt och konkret som möjligt, tog vi hjälp av 3 professionella skådespelare som spelade upp fyra olika typiska scener ur den palliativa vården. Scenerna spelades och upprepades på olika sätt, och mellan dessa "uppspelningar" kunde deltagarna själva fundera på och reda ut på vilket sätt som är det bästa att kunna samtala med de sjuka och även deras anhöriga.

Teman för de 4 olika scenerna var:

  • "Han svälter ju ihjäl!?"
  • "Tala inte om för honom hur sjuk han är!"
  • "Ska inte du gå hem nu?" (med syfte på ett etiskt dilemma inom personalgruppen)
  • "Hjälp mig - jag vill dö!"

Utbildningen anordnas alltid i anslutning till "Världsdagen för Hospice och palliativ vård", som i år infaller den 11 oktober och har som tema "Vem bryr sig? - Vi gör det!". Läs mer om Världsdagen på 

 

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se