Externa studiebesök på Mellannorrlands Hospice

Nu har vi möjlighet att anordna "externa" studiebesök på Mellannorrlands Hospice via en videolänk. I samband med corona-pandemin har vi tyvärr fått avstå från studiebesök på plats på Hospice. Men via en videolänk i olika plattformer kan vi nu erbjuda studiebesök på distans.

Vi vänder oss främst till personalgrupper inom vård och omsorg i regioner och kommuner, men även till skolor och privata grupper, som vill veta mer om vad Mellannorrlands Hospice är och gör.

Ett sådant "besök" kan gå till så här:
Kontakta oss gärna när Ni vill göra ett "externt" studiebesök på Mellannorrlands Hospice.
Vi kommer överens med Er om ett datum och en tidpunkt, samt planerar gemensamt videoplattformen för studiebesöket. Vi själva har möjlighet till Teams, men kan också anpassa oss till Er videoplattform. Våra duktiga medarbetare Lars Persson (leg sjuksköterska) och Maria Daif (specialistundersköterska) gör en presentation av Mellannorrlands Hospice med både bild och ord. Utrymme finns förstås till att ställa frågor.
Ofta kopplas till denna presentation också en kortare utbildning där Lars och Maria berättar om vad palliativ vård som förmedlas på Mellanorrlands Hospice, är och gör, och vad Ni kan ta med Er till Era verksamheter. Det kan även stimulera till egna tankar och funderingar kring liv och död. 

Ett "externt" studiebesök brukar ta ungefär 2 timmar. Eftersom våra presentatörer Lars och Maria gör detta under deras arbetstid, måste vi ta ut en mindre kostnad på 2.500 kr för ett sådant studiebesök med tillhörande utbildning. 

Våra kontakter för "externa" studiebesök:
- Lars Persson, leg sjuksköterska, lars.persson@hospice.se
- Maria Daif, specielistundersköterska, maria.daif@hotmail.com     

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se