Grundutbildning i taktil massage Taktipro®

 

Grundkurs i taktil massage Taktipro®

Nu kan vi i samarbete med Taktipro® erbjuda kurser i grunderna i taktil massage - GRUND steg 1, en komplett utbildning som ger Dig kunskap att använda direkt. 

Efter GRUND steg 1 kan Du använda metoden både i arbetet och hemma med möjlighet att lindra. Andvänds inom omvårdnad, rehabilitering och friskvård.

Kurserna är på två dagar vardera och ges på Mellannorrlands Hospice i dess lugna och inspirerande miljö. Kursledare är Maria Daif, specialistundersköterska i avancerad omvårdnad och palliativ vård, och som har genomfört alla steg i Taktipro® utbildning inkl blivit utbildare i metoden.

Nästa kurstillfällen:

  • 25-26 oktober 2021 (om inte pandemin fortfarande sätter hinder i vägen)

Tidigare kurser:

  • Under 2020 och våren 2021 fick vi tyvärr ställa in kurserna pga corona-pandemin
  • 25-26 september 2018
  • 22-23 november 2018
  • 28-29 mars 2019
  • 9-10 maj 2019
  • 19-20 september 2019
  • 7-8 november 2019

Mer info på Taktipros® hemsida där Du också kan anmäla Dig.

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se