Handledning för sjuksköterske-studenter

Vi tar varje termin emot sjuksköterske-studenter från Mittuniversitetet för en praktik-placering på vardera 8 veckor (2-3 studenter som är i termin 4, och 2-3 studenter som är i termin 6 av sin utbildning). Denna placering är mycket uppskattad av studenterna som vittnar om att de lär sig mycket, inte bara inom den palliativa omvårdnaden, utan också om och för sig själva.

Praktik-placeringen ställer stora krav på handledning, som har som mål att studenterna lär sig det praktiska arbetet med människor som befinner sig i en utsatt livssituation på grundav en obotlig sjukdom med stora och komplexa omvårdnadsbehov. 

Julia Engman och Amanda Metsäväinio-Viklund, två av våra sjuksköterskor på Mellannorrlands Hospice, har nu genomfört Handledarutbildning inom vård och rehabilitering steg 2 på 7,5 högskolepoäng. Detta ökar kvaliteten i utbildningen för sjuksköterskestudenterna ytterligare. 

 

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se