Information om COVID-19 och besöksbegränsning på Hospice

 

Med anledning av situationen rörande Coronavirus (COVID-19) vill vi skydda våra gäster. Beslut har därför fattats att inte tillåta generella besök.

Endast de närmsta närstående får tillsvidare göra besök inomhus!

Tills vidare gäller (uppdaterat 31 juli 2020):

  • Endast de närmast närstående får besöka inne på rummet. 
  • Max två besökare åt gången. (Detta för att kunna hålla avstånd)
  • Besök av övriga närmast närstående får ske utomhus. 
  • Viktigt att hålla avstånd, två meter är rekommendationen.
  • Närmast närstående med förkylningssymtom måste avvakta och önskas tillbaka efter två dagars symtomfrihet. 
  • Husdjur får göra besök utomhus. 
  • Tänk på god handhygien, använd vår handdesinfektion!
  • Vid funderingar, kontakta personalen!
  • När du kommer: ring på porttelefonen och berätta vem du vill besöka. Vi öppnar åt er. Ingång sker via respektive altandörr, de är märkta med rumsnummer. 


Hoppas att ni har överseende och förståelse. 
Vi vädjar till alla att respektera detta!
 

2020-05-06, uppdaterat 2020-07-31
 

Linda Eriksson, specialistläkare palliativ medicin 
Åsa Pellikka, verksamhetschef
Maria Hjälm, bitr verksamhetschef
Mellannorrlands Hospice

 

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2020
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se