Instiftande av 2 stipendier i palliativ vård

I samband med 10-års jubileum för Mellannorrlands Hospice instiftas i samarbete med Mittuniversitetet 2 (två) stipendier i palliativa vård för att premiera C- och magister-uppsatser gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om palliativ vård. 

Stipendierna är på totalt 9.000 kronor för 2017: 4.000 kr för C-uppsats, och 5.000 kr för magister-uppsats. 

Urval av examensarbeten sker efter nominering. För nominering gäller att arbetet:
- är innovativt
- har vetensakplig grund
- bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård
- har klinisk relevans för den palliativa vården

Nominerade uppsatser bedöms av en granskningsgrupp med god kompetens inom området palliativ medicin och omvårdnad utsedd av Mellannorrlands Utbildning AB.

Utdelning av stipendierna sker vid en särskild ceremoni vid Mellannorrlands Hospice i samband med ett seminarium där författarna presenterar sina uppsatser och slutsatser, senast i december månad.

Mer information finns på foldern som Du kan ladda ned här.

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se