Jubileumsstipendiater 2020

I år nominerades en kandidatuppsats och en magisteruppsats, gjorda på Mittuniversitetet, till jubileumsstipendier i palliativ vård från Mellannorrlands Hospice. Stipendierna kan i år pga den rådande coronapandemin tyvärr inte som vanligt delas ut i samband med en högtidlig ceremoni. Men de tillkännages nu här på Mellannorrlands Hospice hemsida och även på Mittuniversitetets hemsida www.miun.se.
Här nedan finns också länkar på YouTube där stipendiaterna kort presenterar deras uppsatser.

Granskningsgruppen har efter bedömning av uppsatserna beslutat att de två nominerade arbetena uppfyller kriterierna (se nedan) för att tilldelas Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendium 2020: 

 • Kandidatuppsatsen ”Anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet – en litteraturöversikt” (Jasmin Leinonen och Mattias Engberg) premieras med 10.000 kr att dela lika mellan författarna.
  - Motivering
  - Abstract 
  - Länk till YouTube-presentationen

   
 • Magisteruppsatsen ”Palliativ vård i gles landsbygd – distriktssköterskors samarbete med läkare – en intervjustudie” (Elin Nässén och Idun Winqvist) premieras med 15.000 kr att dela lika mellan författarna.
  - Motivering
  - Abstract 
  - Länk till YouTube-presentationen

   

Hjärtliga gratulationer!

Kriterier för Jubileumsstipendier i palliativ vård från Mellannorrlands Hospice:
Uppsatserna

 • ​​bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård 
 • har vetenskaplig grund
 • är innovativt 
 • har klinisk relevans för den palliativa vården

 

För Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice
Matthias Brian

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se