Jubileumsstipendiater 2021

I år nominerades två kandidatuppsatser, gjorda på Mittuniversitetet, till jubileumsstipendier i palliativ vård från Mellannorrlands Hospice. Ingen magisteruppsats har nominerats. Granskningsgruppen har efter bedömning av uppsatserna kommit fram till konsensus och har beslutat att ett arbete uppfyller kriterierna för att premieras med Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendium 2021: 

Kandidatuppsatsen: ”Existentiella samtal vid livets slut: sjuksköterskans erfarenheter – en litteraturöversikt”
av Jenny Westling och Patricia Bergman, och premieras med 10.000 kr att dela lika mellan författarna.

Motivering
Abstract
Länk till YouTube-presentation (kommer senare)

Hjärtliga gratulationer!

Stipendiet kan i år pga den fortfarande rådande coronapandemin tyvärr inte som vanligt delas ut i samband med en högtidlig ceremoni. Men det tillkännages nu här på Mellannorrlands Hospice hemsida och även på Mittuniversitetets hemsida www.miun.se 
Det planeras också för en länk till YouTube på en filminspelning där stipendiaterna kort presenterar deras uppsats.

Kriterier för Jubileumsstipendier i palliativ vård från Mellannorrlands Hospice:
Uppsatserna

  • ​​bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård 
  • har vetenskaplig grund
  • är innovativt 
  • har klinisk relevans för den palliativa vården

 

För Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice
Matthias Brian

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2022
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se