Läkarkurs i cancerrelaterad smärta hösten 2016

CANCERRELATERAD SMÄRTA
Smärta är ett mycket angeläget och synnerligen centralt problem inom cancersjukvården. För den drabbade är smärtan en påminnelse om den livshotande sjukdomen och därmed starkt förenad med lidande och ångest. Idag kan större delen av dessa smärtor behandlas framgångsrikt, något som dock kräver stor kunskap och tid att sätta sig in i varje enskilt fall. Tid som trots de bästa intentioner, nästan aldrig räcker till.

Kursen är en fördjupad, terapiinriktad distansutbildning om den cancerrelaterade smärtans fysiologi, psykosociala aspekter och behandlingsstrategier. Målet är att du efter kursen ska kunna göra en smärtanalys, redovisa en behandlingsstrategi och genomföra rationella behandlingar av patienter med cancersmärta utifrån såväl farmakologiska som icke-farmakologiska insatser. Allt i syfte att vinna värdefull tid för dig och dina patienter.

MÅLGRUPP
Läkare

KURSUPPLÄGG, LEDARE OCH HANDLEDARE
Kursen är utarbetad av bl a Mads Werner, Multidisciplinary Pain Center, Rigshospitalet Köpenhamn och bygger på lärandemodellen LäraNära. Den består av flera moduler där kursdeltagaren lyssnar på föreläsningar med Mads och tittar på hans tillhörande powerpoint-bilder. Efter de flesta modulerna skall Du lösa och skicka in några uppgifter, där Matthias Brian, specilaist-läkare i palliativ medicin, sedan ger Dig feed-back. Matthias har erfarenhet som handledare från flera tidigare kurser i CRS.

KOSTNAD
Kursavgiften är 2500 kronor per kurs inklusive moms. Grundläggande kurslitteratur ingår i kursavgiften.

KURSTID OCH TIDSÅTGÅNG
Kursen löper över tre månader och omfattar ca 50 studietimmar på distans. Starten är torsdag den 8 september på eftermiddagen med ett startmöte. Avslutningsmöte blir torsdag den 1 december på eftermiddagen. Dessa tillfällen har obligatorisk närvaro och kommer att vara på utbildningslokalen på Mellannorrlands Hospice.

ANMÄLAN
Du kan göra en intresseanmälan till kursen på hemsidan för Mundipharma AB, som är den "tekniska arrangören". Efter anmälan skickas en formell inbjudan till dig. Observera att antalet platser är begränsat. Meddelande om du fått plats på kursen får du efter att du skickat in din anmälan. I de fall antalet anmälda överstiger antalet platser på kursen, upprättas en reservlista.

ÖVRIG INFO 
LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.lipus.se  (LIPUS-nr:20150176).

Du kan gärna också kontakta Matthias Brian via mail eller telefon 070-3627019 för mera info.

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se