Rekommendationer för symtomlindring vid COVID-19

I samband med corona-pandemin kommer antagligen flera patienter med COVID-19-sjukdom att vårdas även i livets slutskede på sjukhusen, kommunala särskilda boenden samt inom hemsjukvården. Det kan finnas sjukvårdspersonal som är mindre vana med denna symtomlindring när de kommer att behöva ta hand om Covid-19-patienter. Det finns redan en hel del rekommendationer och råd ute på internet, men de är ibland ganska omfattande och inte alltid så lätt att hitta. Vi har därför gjort en lite mindre kortversion för en optimal symtomlindring för dessa patienter. Våra rekommendationer kan vara bra att ha till hands när det "hettar till” i vården.

Du kan ladda ner våra rekommendationer via den här länken.

Matthias Brian
Specialistläkare i palliativ medicin
uppdat 2020-04-10

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2020
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se