Lars Gustafsson ny läkare på Mellannorrlands Hospice

Lars Gustafson, som är diplomerad läkare i palliativ medicin, efterträder Matthias Brian som nu i början av maj har gått i pension som läkare. Lars kommer närmast från Dalarna där han har arbetat i den specialiserade palliativa hemsjukvården. Han har förut vikarierat hos oss på Mellannorrlands Hospice under somrarna och kan därför - förutom sitt kunnande i ämnet palliativ medicin - också rutinerna på Hospice. Därför kommer övergången till en ny läkare på Hospice att ske mycket smidigt. Lars har bestämt sig att vara hos oss nu under ett halvt år, varför vi måste fortsätta att leta efter en mera permanent lösning i läkarsuccessionen.

Behöver Du nå Lars, kan Du göra det på följande sätt:
- mail: lars-gustafsson@hospice.nu 
- telefon: 060-5311055 eller 070-371 92 05

 

Behöver Du nå Matthias Brian t.ex. i något ärende angeånde Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice eller angående någon utbildning i palliativ vård/medicin? 
- mail: matthias.brian@hospice.nu eller matthias.brian@telia.com 
- telefon: 070-3627019

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se