Linda Eriksson nu tillsvidareanställd som specialistläkare på Hospice

Linda Eriksson har under de senaste 2 1/2 åren fullgjort utbildningen till specialistläkare i palliativ medicin och är nu sedan den 1 april 2019 tillsvidareanställd som ordinarie specialistläkare på Mellannorrlands Hospice AB. Stort grattis, Linda, till den genomförda specialistutbildningen, och lycka till med detta ansvarsfulla, viktiga men också givande arbete tillsammans med all annan kompetent personal på Mellannorrlands Hospice AB. 

Linda Eriksson, som sedan tidigare också är specialist i allmänmedicin, har under specialistutbildningen under handledning tjänstgjort på Mellannorrlands Hospice AB, på SSIH (specialiserad hemsjukvård) vuxna i Västernorrland, på onkolog-kliniken, hematolog-kliniken och neurolog-kliniken i Sundsvall, samt på Lilla Erstagården (Sveriges enda barnhospice i Stockholm) och på Stockholms Sjukhem (Sveriges mest framstående och akademiska palliativa specialistenhet). 

I utbildningen ingick också flera veckors specialistkurser, konferenser, litteraturstudier och ett eget skriftligt utvecklingsarbete. Linda har bland annat också varit delaktig i undervisningar i ämnet och gjort ett studiebesök på ett Hospice i USA. 

Huvudhandledare var Matthias Brian, numera pensionerad från Mellannorrlands Hospice som specialistläkare i palliativ medicin.
Studierektor var Petra Flygare, överläkare på onkologkliniken Sundsvalls sjukhus.

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2020
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se