Mellannorrlands Hospice tar också emot gäster från andra län

De flesta av våra gäster kommer från Västernorrland, på läkarremiss. För dessa gäster betalas vården på Hospice via ett vårdavtal med Landstinget Västernorrland och med gästernas hemkommun.

Bor Du i någon annan del av landet, är svårt sjuk och befinner Dig i livets slutskede och har behov av Hospicevård? Eller har Du som bor i Västernorrland, en anhörig (förälder, släkt mm) i någon annan del av landet som har bebov av Hospicevård? Då kan vi också ta emot Dig respektive honom/henne på remiss från den sjukes läkare. Den sjukes hemlandsting och/eller hemkommun måste dock ta på sig betalningsansvaret för vården på Hospice (för närvarande 4.875 kr per vårddygn). Patienten/gästen själv betalar dessutom som alla andra gäster 150 kronor per dag.

Vid frågor får Du gärna höra av Dig till oss:
- Åsa Pellikka, sjuksköterska och verksamhetschef, telefon 060-531 10 60
- Maria Hjälm, sjuksköterska och biträdande verksamhetschef, telefon 060-531 10 50 (växel)

 

Uppdaterat 20180213/MB

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se