Nya elkunder ger Mellannorrlands Hospice 25 500 kr

Nya elkunder ger Mellannorrlands Hospice 25 500 kr.

För varje ny kund som tecknade elavtal hos Sundsvall Energi under december månad utlovade bolaget att efterskänka en summa motsvarande årsavgiften till Mellannorrlands Hospice. Utfallet blev glädjande och Sundsvall Energi välkomnar 85 nya kunder som tillsammans med bolaget nu skänker 25 500 kronor till verksamheten.

Det känns varmt i hjärtat att överlämna denna gåva, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi. Vår vision är att verka lokalt och ge Sundsvall energi, så detta går helt i linje med vad vi står och verkar för. Det känns fantastiskt, stort tack till alla som medverkade.

Varje år genomför Sundsvall Energi en kampanj i syfte att dels teckna nya elavtalskunder, dels att stötta lokal verksamhet. I år blev valet Mellannorrlands Hospice som är en specialiserad vårdenhet för inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede.

Vi vill tacka Sundsvall Energi och Sundsvallsborna för att de valt att stötta vår verksamhet, säger Åsa Pellikka, verksamhetschef vid Mellannorrlands Hospice. Vi kan aldrig ta bort lidandet, men mildra den. Den här gåvan kommer att gå till att sätta guldkant på tillvaron för våra gäster och närstående vilket innebär att många kommer få ta del av den. 

             
Från vänster: Åsa Pellikka, Marcus Hedman (Sundsvall Energi), Matthias Brian

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se