Ogiltiga gamla sedlar kan skänkas till en insamling

Privatpersoner och dödsbon har fortfarande möjlighet att lösa in sina kvarvarande ogiltiga sedlar och därefter till exempel skänka värdet av dem till en insamling.

Från 1 oktober 2020 träder nya föreskrifter från Riksbanken i kraft, vilket innebär att bara privatpersoner som ägde sedlarna när de blivit ogiltiga samt dödsbon har möjlighet att lösa in dem. Således har privatpersoner och dödsbon fortfarande möjlighet att lösa in sina kvarvarande ogiltiga sedlar och därefter skänka värdet av dem till en insamling, till exempel till Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice. Avgiften för inlösen höjs från 1 oktober 2020 också från 100 till 200 kronor.

Mer info och hur man lämnar in gamla ogiltiga sedlar finns på Riksbankens hemsida.

 

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se