Palliativ vård - kompetenshöjande utbildning för vårdpersonal i kommunerna

 

Erbjudande till kommuner om kompetenshöjande utbildning i palliativ vård för vårdpersonal

 Vi har vid 9 tillfällen genomfört utbildningar i palliativ vård till personal i Ånge kommun. Omdömena var genomgående mycket positiva efter kurserna. Därför vill vi nu erbjuda detta koncept också till alla andra kommuner. 

Vad?                      Utbildning för vårdpersonal inom kommuner i palliativ vård – ett allt viktigare och nödvändigt område. Låt Din personal bli bättre i bemötande och omvårdnad av människor som befinner sig i livets slutskede och som vårdas inom kommunens omsorg – på särskilda boenden eller i hemmiljö.

När?                       Två utbildningseftermiddagar för grupper om upp till 30 personer – alla vårdyrken – efter samråd med Er.

Var?                       I utbildningslokalen på Mellannorrlands Hospice (med samtidig möjlighet till att se och uppleva den unika vårdmiljön på Hospice) eller i en av Era lokaler. 

Hur?                       Utbildningen hålls av utbildare med mångårig erfarenhet i den palliativa vården och med utbildningar:
- Matthias Brian, specialistläkare i palliativ medicin och medicinskt ansvarig läkare
- Åsa Tjernell, distriktssköterska och tidigare verksamhetschef  

Ur innehållet:      
- Begrepp
- Brytpunktsbedömningar och –samtal 
- Det palliativa förhållningssättet
- Det professionella förhållningssättet
- Vi som vårdar behöver också omvårdnad
- Att samtala i dödens närhet
- Optimal symtomlindring i livets slutskede
- Vad händer efter döden?
… och mycket mer

Kostnad:              40.000 kronor + moms.

Låter detta intressant och viktigt för Er vårdpersonal? Hör då gärna av Er till:

Matthias Brian
Specialistläkare i palliativ medicin, Mellannorrlands Hospice Utbildning AB
matthias.brian@telia.com eller matthias.brian@hospice.se
Mobil-tel: 070-3627019

Ladda ner foldern med all information här

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se