Utdelning jubileumsstipendier 2019

Det blev en fin ceremoni, när Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendierna för tredje året i följd delades ut fredagen den 29 november 2019. Den här gången var vi på plats på Mittuniversitetet, där ju de vinnande uppsatserna har skrivits, och universitetet bjöd också på lite "bubbel" och tilltugg, samt skumtomtar. 

Stipendierna delas ut i samarbete med Mittuniversitetet, och instiftades 2017 i samband med att Mellannorrlands Hospice firade sitt 10-åriga jubileum. Syftet med stipendierna är att premiera kandidat- och magisteruppsatser gjorda på Mittuniversitetet och som har anknytning till palliativ vård. De kan nomineras av handledare/examinator för uppsatserna. En granskningsgrupp bedömer sedan uppsatserna utifrån följande kriterier - att uppsatserna:

  • är innovativa
  • har vetenskaplig grund
  • bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård
  • har klinisk relevans för den palliativa vården

I år nominerades 5 uppsatser, och granskningsgruppen hade ingen lätt uppgift! Men vi kom fram till att premiera en kandidatuppsats (stipendium på 10.000 kr), och att 2 magisteruppsatser får dela på prissumman på 15.000 kr.

Grattis till våra stipendiater:


från vänster:
Johanna Häggkvist och Edvin Olofsson (kandidatuppsats)
Isabelle Björnfot och Evamarie Jonasson (magisteruppsats)
Karin Forsberg och Åsa Richardsson (magisteruppsats)
(längst till vänster Åsa Tjernell och Matthias Brian
från Mellannorrlands Hospice)

 

Uppsatserna och motiveringarna till stipendierna (klicka på länkarna):

För Mellannorrlands Hospice:
Matthias Brian

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2020
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se