Inbjudan till utdelningsceremonin Jubileumsstipendier 2019

Nu är det dags för tredje gången att dela ut Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendier.
Första gången delades ut 2 stipendier 2017 i samband med Mellannorrlands Hospice 10-års-jubileum.
2018 delade vi också ut 2 stipendier.

Vi har beslutat att i samarbete med Mittuniversitetet fortsatt utlysa två stipendier årligen för att uppmärksamma och premiera examensarbeten i form av kandidat- och magister-uppsatser gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om vård av personer i livets slutskede (palliativ vård). Nytt för i år är att prissumman har höjts, och att utdelningen i år sker på Mittuniversitetet.

Kriterier för nominering är att arbetet:

  • är innovativt
  • har vetenskaplig grund
  • bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård
  • har klinisk relevans för den palliativa vården

Vi bjuder nu in till utdelningsceremonin av Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendier för år 2019. Alla som är intresserade av palliativ medicin och Hospicevård är välkomna att delta i denna högtid

fredag den 29 november 2019, kl 13 - ca 15, på Mittuniversitetet Campus Sundsvall, Hus E, rum E409.

Klicka här för inbjudan och program.

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se