Utlysning av jubileumsstipendier i palliativ vård 2019

Nu är det dags för att utlysa 2019 års jubileumsstipendier i palliativ vård från Mellannorrlands Hospice. Nytt för i år är en höjd prissumma.

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice i Sundsvall har som en del i att verksamheten år 2017 firade sitt 10 års jubileum, beslutat att i samarbete med Mittuniversitetet instifta två jubileumsstipendier för att uppmärksamma och premiera examensarbeten i form av kandidat- och magister-uppsatser gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om vård av personer i livets slutskede (palliativ vård). Stipendierna utlyses av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice en gång årligen. 

Kriterier för nominering
Urval av examensarbeten sker efter nominering. För nominering gäller att arbetet:

  • är innovativt
  • har vetenskaplig grund
  • bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård
  • har klinisk relevans för den palliativa vården

Summa
Stipendierna är på totalt 25.000 kronor: 10.000 kr för kandidat-uppsats och 15.000 för magister-uppsats. Stipendierna kan delas på 2 x 5.000 kronor resp 2 x 7.500 kronor om det i värderingen finns två examensarbeten som bedöms likvärdiga ur ovan redovisade kriterier. 

Nomineringsprocess
Lärare (handledare och examinator) inom Mittuniversitetet och som bedriver utbildning inom aktuellt vårdområde är berättigade att nominera uppsatser.

Uppsatserna ska vara genomförda under höstterminen 2018 eller vårterminen 2019.
Handledare/examinator skickar in uppsatsen som man vill nominera med en bifogad motivering till nomineringen samt kontaktuppgifter till författaren av uppsatsen.
Nominerande lärare ansvarar för att informera författaren att den är nominerad.

Utdelning av stipendium
Stipendierna utdelas vid en särskild ceremoni, i år på Mittuniversitetet Campus Sundsvall. Detta sker i form av ett seminarium senast i december 2019 där författarna presenterar sina uppsatser och slutsatser. En presentation bör vara i max 20 minuter. Till detta seminarium inbjuds personal från verksamheter med särskilt intresse för palliativ vård och studenter samt lärare från Mittuniversitetet. Mellannorrlands Hospice bekostar författarnas eventuella resor i samband med ceremonin.

Tidplan
Nomineringstillfälle är en gång per år. Uppsatser ska vara insända senast den 15 oktober, till Mellannorrlands Hospice, Växthusstigen 7, 852 40 Sundsvall.

Granskningsgrupp
En granskningsgrupp med god kompetens inom områdena palliativ medicin och omvårdnad är utsedd av Mellannorrlands Hospice Utbildning AB.

Granskningsprocess
Granskningsgruppen sammanträder och fattar konsensusbeslut för nominerade uppsatser.

Granskningsgruppens förslag behandlas i utbildningsbolagets styrelse för beslut.
Styrelsens beslut meddelas alla nominerade samt lärare. 
Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Här kan Du titta på och ladda ner en affisch med all information gällande stipendierna

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se