Utlysning av jubileumsstipendier i palliativ vård 2021

Nu är det dags för att utlysa 2021 års jubileumsstipendier i palliativ vård från Mellannorrlands Hospice. Stipendierna delas ut till examensarbeten i form av kandidat- och magisteruppsatser gjorda på Mittuniversitetet.

Bakgrund
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice i Sundsvall har som en del i att verksamheten år 2017 firade sitt 10 års jubileum, beslutat att i samarbete med Mittuniversitetet instifta två jubileumsstipendier för att uppmärksamma och premiera examensarbeten i form av kandidat- och magister-uppsatser gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om vård av personer i livets slutskede (palliativ vård). Stipendierna utlyses av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice en gång årligen. 

Summa
Stipendierna är på totalt 25.000 kronor: 10.000 kr för kandidat-uppsats och 15.000 kr för magister-uppsats. Stipendierna kan delas på högst 2 x 5.000 kr resp 2 x 7.500 kr om det i värderingen finns två examensarbeten som bedöms likvärdiga ur nedan redovisade kriterier. 

Utdelning av stipendium
Stipendierna utdelas vid en särskild ceremoni på Mittuniversitetet, Campus Sundsvall, om coronasituationen tillåter. Detta sker vid ett seminarium senast i december 2021 där författarna presenterar sina uppsatser och slutsatser. En presentation bör vara i max 20 minuter. Till detta seminarium inbjuds personal från verksamheter med särskilt intresse för palliativ vård och studenter samt lärare från Mittuniversitetet. Mellannorrlands Hospice bekostar författarnas eventuella resor i samband med ceremonin

Nomineringsprocess
Lärare (handledare och/eller examinator) inom Mittuniversitetet och som bedriver utbildning inom aktuellt vårdområde är berättigade att nominera uppsatser.

Uppsatserna ska vara genomförda under höstterminen 2020 eller vårterminen 2021.
Handledare/examinator skickar in uppsatsen som man vill nominera med en bifogad motivering till nomineringen samt kontaktuppgifter till författarna av uppsatserna.
Nominerande lärare ansvarar för att informera författarna om nomineringen.

Uppsatser kan sändas in löpande under året, dock senast den 18 oktober 2021, till Mellannorrlands Hospice, Växthusstigen 7, 852 40 Sundsvall, alternativt i pdf-format via mail till matthias.brian@hospice.se

Kriterier för premiering av uppsatser
Efter nominering bedöms examensarbeten av granskningsgruppen utifrån kriterierna att uppsatserna:

  • bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård 
  • har vetenskaplig grund
  • är innovativt 
  • har klinisk relevans för den palliativa vården

Granskningsprocess
En granskningsgrupp med god kompetens inom områdena palliativ medicin och omvårdnad är utsedd av Mellannorrlands Hospice Utbildning AB. Granskningsgruppen sammanträder och fattar konsensusbeslut för nominerade uppsatser.

Granskningsgruppens förslag behandlas i utbildningsbolagets styrelse för beslut.
Styrelsens beslut meddelas alla nominerade samt nominerande lärare/examinator. 
Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Här kan Du titta på och ladda ner en affisch med all information gällande stipendierna

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se