Utlysning av jubileumsstipendier i palliativ vård 2022

 

Nu är det för femte gången vi har glädjen att utlysa Mellannorrlands Hospice Jubileumsstipendium som vill premiera en kandidat- och en magisteruppsats gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om palliativ vård. Den här gången avses uppsatser skrivna höstterminen 2021 och vårterminen 2022.

Bakgrund
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice i Sundsvall har som en del i att verksamheten år 2017 firade sitt 10 års jubileum, beslutat att i samarbete med Mittuniversitetet instifta två jubileumsstipendier för att uppmärksamma och premiera examensarbeten i form av kandidat- och magister-uppsatser gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om palliativ vård. Stipendierna utlyses av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice en gång årligen. 

Summa
Stipendierna är på totalt 25.000 kronor: 10.000 kr för kandidat-uppsats och 15.000 kr för magister-uppsats. 

Utdelning av stipendium
Stipendierna utdelas – om corona-situationen medger – vid en särskild ceremoni på Mittuniversitetet, Campus Sundsvall. Detta sker vid ett seminarium senast i december 2022 där författarna presenterar sina uppsatser och slutsatser. En presentation bör vara i max 20 minuter. Till detta seminarium inbjuds personal från verksamheter med särskilt intresse för palliativ vård och studenter samt lärare från Mittuniversitetet. Mellannorrlands Hospice bekostar författarnas eventuella resor i samband med ceremonin.

Nomineringsprocess
Lärare (handledare och/eller examinator) inom Mittuniversitetet och som bedriver utbildning inom aktuellt vårdområde är välkomna att nominera uppsatser.
Uppsatserna ska vara genomförda under höstterminen 2021 eller vårterminen 2022.
Handledare/examinator skickar in uppsatsen som man vill nominera, med en bifogad kort motivering till nomineringen samt kontaktuppgifter till författarna av uppsatserna.
Nominerande lärare ansvarar för att informera författarna om nomineringen.

Uppsatser kan sändas in löpande under året, dock senast den 16 oktober 2022, till Mellannorrlands Hospice, Växthusstigen 7, 852 40 Sundsvall, alternativt i pdf-format via mail till matthias.brian@hospice.se eller matthias.brian@telia.com

Kriterier för premiering av uppsatser
Efter nominering bedöms examensarbeten av granskningsgruppen utifrån kriterierna att uppsatserna:

  • bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård 
  • har vetenskaplig grund
  • är innovativa 
  • har klinisk relevans för den palliativa vården

Granskningsprocess
En granskningsgrupp med god kompetens inom områdena palliativ medicin och omvårdnad är utsedd av Mellannorrlands Hospice Utbildning AB. Granskningsgruppen sammanträder och fattar konsensusbeslut för nominerade uppsatser.

Granskningsgruppens förslag behandlas i utbildningsbolagets styrelse för beslut.
Styrelsens beslut meddelas alla nominerade samt nominerande lärare/examinator. 
Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Ladda ner utlysningsaffischen här!

Välkommen med nomineringar!

Uppdat 202200114/MB

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2022
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se