Utlysning av stipendier från Mellannorrlands Hospice 2018

 

Utlysning av två stipendier i palliativ vård från Mellannorrlands Hospice 2018

I samband med 10-års jubileum för Mellannorrlands Hospice 2017 instiftades 2 jubileums-stipendier i palliativ vård, se närmare info här. 

Det var en stor framgång, och vi utlyser nu årligen 2 stipendier i palliativ vård för att uppmärksamma och premiera examensarbeten i form av C- och D-uppsatser gjorda på Mittuniversitetet och som handlar om vård av personer i livets slutskede (palliativ vård).

Urval av examensarbeten sker efter nominering. För nominering gäller att arbetet:
- är innovativt
- har vetenskaplig grund
- bidrar till kunskapsläget inom området palliativ vård
- har klinisk relevans för den palliativa vården

Summa
Stipendierna är på totalt 9.000 kronor: 4.000 kr för C-uppsats och 5.000 för D-uppsats. Stipendierna kan delas på 2 x 2.000 kronor resp 2 x 2.500 kronor om det i värderingen finns två examensarbeten som bedöms likvärdiga ur ovan redovisade kriterier.

Ansökningstiden har förlängts till 15 oktober 2018!!

För närmare information kan Du ladda ner informationsfoldern här.

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se