Kontakta oss

Kontaktuppgifter till Mellannorrlands Hospice:

Länk till karta med vägbeskrivning längst ner på den här sidan!

Adress:
Mellannorrlands Hospice AB
Växthusstigen 7
852 40 SUNDSVALL
E-post: info@hospice.se 

Telefon:
Växel: 060-531 10 50 (OBS! Låt signalen ringa några gånger eftersom telefonen kopplas vidare till någon som är i tjänst med en bärbar telefon)
Fax: 060-531 10 51

Sjuksköterska eller undersköterska:
Telefon: Vx 060-531 10 50 eller expedition 060-531 10 52
E-post: personalen@hospice.se 

Läkare:                                                                                                                                                                                           
Linda Eriksson, specialist-läkare i palliativ medicin
Telefon direkt: 060-531 10 55 eller via sjuksköterska 060-531 10 50
E-post: linda.eriksson@hospice.se 

Verksamhetschef:
Åsa Pellikka, sjuksköterska
Telefon direkt: 060-531 10 60
Mobil: 073-274 63 21
E-post: asa.pellikka@hospice.se

MLA (medicinskt ledningsansvar)
Linda Eriksson, specialistläkare i palliativ medicinTelefon direkt: 060-531 10 55 eller via sjuksköterska 060-531 10 50
E-post: linda.eriksson@hospice.se

Hemsida:
www.hospice.se

Vägbeskrivning:
Klicka på den här länken, så öppnas en karta där Hospice är utpekat. I rondellen på Sidsjövägen skyltas nu in till "Sidsjöhöjden". Tyvärr har Stadsbyggnadskontoret sagt ifrån att vi får ha en skylt i rondellen som visar in till Mellannorrlands Hospice. 

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2020
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se