Information för vårdpersonal

På den här sidan ger vi information om Mellannorrlands Hospice som riktar sig till vårdpersonalen. Det gäller information om hur man kontaktar oss, om vilka intagningskriterier som gäller till Mellannorrlands Hospice, vad remissen helst skall innehålla, var remisserna skickas osv. Tveka inte att kontakta oss vid frågor av olika slag, även om Du vill rådfråga oss om något specifikt palliativt problem eller frågor angående remisser. Vill Du att vi kommer till Din enhet för att informera närmare om Mellannorrlands Hospice, tag gärna kontakt med oss!


Remisser kan skickas per post eller faxas.
Ev gäster från andra län än Västernorrland: se info här.
Vid frågor kontakta oss gärna per telefon.

Se också våra intagningskriterier.

Adress:
Mellannorrlands Hospice AB
Växthusstigen 7
852 40 SUNDSVALL
Telefon, växel: 060-531 10 50 (OBS! Låt signalen gå några gånger eftersom telefonen kopplas vidare till någon som är i tjänst)
Fax: 060-531 10 51

Sjuksköterska eller undersköterska:
Telefon: Vx 060-531 10 50 eller expedition 060-531 10 52

Läkare:                                                                                                                                                                                           
Linda Eriksson, specialist-läkare i palliativ medicin
Telefon direkt: 060-531 10 55 eller via sjuksköterska 060-531 10 50

Verksamhetschef:
Åsa Pellikka, sjuksköterska
Telefon direkt: 060-531 10 60
Mobil: 073-274 63 21
E-post: asa.pellikka@hospice.se

MLA (medicinskt ledningsansvar)
Linda Eriksson, specialist-läkare i palliativ medicin
Nås via verksamhetschef eller e-post info@hospice.se    

Hemsida.
www.hospice.se

Vägbeskrivning.
Klicka här för en karta. I rondellen på Sidsjövägen skyltas nu in till "Sidsjöhöjden". Tyvärr har Stadsbyggnadskontoret sagt ifrån att vi får ha en skylt i rondellen som visar in till Mellannorrlands Hospice.  

Läs mer.
Vad är/vad gör Mellannorrlands Hospice...
Intagningskriterier och remissuppgifter till Mellannorrlands Hospice...
Organisation...

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2022
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se