Mellannorrlands Hospice Utbildning AB

Vi vänder oss till alla inom vården som möter människor i livets slutskede, oavsett om man arbetar inom den öppna vården, på sjukhus, inom den kommunala hemvården eller på särskilda boenden. Alla – läkare, vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, paramedicinare, präst, kurator, administratör, chef – skall genom Mellannorrlands Hospice Utbildning AB kunna få utbildningar av mycket hög kvalitet.

Här länkar vi till de aktuella utbildningarna.
 

NYHET! Nu kan vi erbjuda "externa" studiebesäk på Mellanorrlands Hospice via länk. Läs mer här.


Mellannorrlands Hospice Utbildning AB är ett av Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice helägd bolag, grundat 2006, och har som målsättning att sprida kunskap, färdigheter och förhållningssätt i palliativ vård och medicin till alla som arbetar med vård i livets slutskede, oavsett var den behövande människan vårdas. Mellannorrlands Hospice Utbildning AB har sedan starten genomfört utbildningar i palliativ vård och medicin för flera tusen deltagare, både i våra egna speciella och trevliga utbildningslokaler, och genom externa föreläsningar i Västernorrland och andra delar av landet. 

Corona-panedmin har förstås också påverkat våra möjligheter att genomföra utbildningar. Genom installation av en videoutrustning har vi nu också möjlighet att genomföra utbildningar via videolänk i Teams. 

Inte alla som befinner sig i livets slutskede, har de komplexa och omfattande vårdbehoven som kräver den specialiserade palliativa slutna vården som Mellannorrlands Hospice AB erbjuder. Många människor kommer även i fortsättningen att avsluta sina liv i hemmet, på ett särskilt boende eller på sjukhus. Men även när man inte vårdas på Hospice, har man rätt till en god, värdig och väl symtomlindrad död. För detta krävs dock kunskap och färdigheter samt ett palliativt förhållnings- och tankesätt. Därför har utbildningar genom Mellannorrlands Hospice Utbildning AB fokus på både god medicinsk kunskap, men också på det palliativa förhållningssättet med ett etiskt tänkande och bemötande.

Förutom de aktuella utbildningarna, kan vi också erbjuda skräddarsydda utbildningar efter Dina behov: Palliativ vård - skräddarsydd utbildning. Det är Du och Dina arbetskollegor som bestämmer innehållet, utifrån Era behov. Vad är det vi behöver fördjupa våra kunskaper i? Vad är det vi saknar i kunnande - färdigheter? Exempel på teman: brytpunkten, symtomlindring, omvårdnad, döendefasen ...

Men också personalen har behov: Att ge palliativ vård - personalens behov. Det kan handla om att hantera svåra etiska situationer i palliativ vård, eller det gäller att orka med att arbeta med palliativ vård. Men också om att kunna hantera personalens reaktioner och frågor när många patienter avlider inom kort tidsförlopp - vilken beredskap och verktyg har vi?

Varje år arrangerar vi också i samarbete med Mittuniversitetet En hel ny dag med palliativ vård. Dagen anordnas också för att uppmärksamma världsdagen för hospice och palliativ vård (World Hospice and Palliative Care Day). 

Hjärtligt välkommen att höra av Dig om Du funderar på någon utbildning som Du vill att vi anordnar, eller om Du vill anmäla Dig till någon av våra utbildningar!

Matthias Brian, utbildningsansvarig, specialist-läkare i palliativ medicin, spec i allmänmedicin.
Adress: Växthusstigen 7, 852 40 SUNDSVALL
Telefon: 060-531 10 50 (vx)
Mobil: 070-362 70 19
E-post: matthias.brian@hospice.se eller matthias.brian@telia.com

Uppdaterat 2021-03-28/MB

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2022
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se