Organisation

Organisation av och personalstyrkan på Mellannorrlands Hospice.

 • 2 av Insamlingsstiftelsen helägda aktiebolag (bildade 2006): Mellannorrlands Hospice AB och Mellannorrlands Hospice Utblidning AB.
 • Verksamhetschef: Åsa Tjernell (2007 - 2014), Åsa Pellikka (2014 - ).
 • Medicinskt ledningsansvar: Matthias Brian (2007-2019), Linda Eriksson (2019 - ).
 • Biträdande verksamhetschef: Maria Hjälm.
 • Personal: 12 sjuksköterskor, 9 undersköterskor, 1 kokerska, 1 köksbiträde/städerska, 0.8 ekonomibiträde, 0.8 "allt-i-allo".
 • Tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast vid behov.
 • Tillgång till präst via sjukhuskyrkan (finansierad genom Gustaf Adolfs församling).
 • 25 - 30 volontärer.

Vårdavtalen.

 • Trepartsavtal påskrivet april 2006: Mellannorrlands Hospice AB, Landstinget/Regionen Västernorrland och Sundsvalls Kommun.
 • Principen är att Landstinget/Regionen och respektive kommun, där gästen är mantalskriven, betalar hälften var för varje vårddygn som gästen vistas på Mellannorrlands Hospice. Detta med anledning att varje gäst alltid har medicinska och omvårdnadsbehov samtidigt, och dygnet runt.
 • Avtalet gällde i början för 6 år, och förlängs nu med 2 år i följd
 • Hospice erbjuder 12 gästrum
 • Parternas gemensamma målsättning är att samtliga vårdplatser är belagda
 • Remissförfarande
 • Ersättning:
  - Landstinget garanterar 3500 vårddygn à 2.481:- (indexerad 2021)
  - Sundsvalls kommun garanterar 2625 vårddygn à 2.481:- (indexerad 2021)
  - Patienten - gästen betalar en egenavgift på 150:-/dygn.
  - ALS-patient: extra ersättning 1.200:-/dygn.
 • Läkemedel enligt en rekvisitionsmodell.
 • Lab och röntgen ersätts från landstinget/regionen.
 • Årlig kvalitetsuppföljning mellan avtalsparterna.
 • Timrå, Ånge, Härnösands och Kramfors kommun har skrivit på ett hängavtal, vilket innebär att resp kommun betalar 2.481:- per vårddygn (indexerad 2021) när en gäst vistas på Hospice från resp kommun, utan att kommunen dock förbinder sig till något garantiåtagande.
 • Sollefteå och Örnsköldsviks kommun har hittills avstått från ett hängavtal, men vi har haft gäster från dessa kommuner och har också upparbetat rutiner med dessa kommuner i samband med inskrivning och betalningsförbindelse.

Utomlänsgäster.
Vi tar gärna emot gäster också från andra delar av landet. För mera info klicka här.

Läs mer.
Vad är/vad gör Mellannorrlands Hospice...
Intagningskriterier och remissuppgifter till Mellannorrlands Hospice...

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se