Vad är/vad gör Mellannorrlands Hospice

Hospice
= ett hem för palliativ (lindrande) vård i livets slutskede
= en vårdenhet för specialiserad palliativ slutenvård

 

Funktioner på Mellannorrlands Hospice.

 • Vård
  - Vård i livets slutskede.
  - Symtomlindring.
  - I mån av platstillgång: avlastningsperioder i livets slutskde, när patienten och/eller närstående till exempel inte orkar med vård i hemmet hela vägen ut. Dock för närvarande mycket svårt med avlastningsvård pga platsbrist.
   
 • Samarbete med
  - Sjukhus.
  - Primärvård.
  - Kommunal vård.
  - SSIH (Specialiserad palliativ hemsjukvård).
   
 • Kompetenscentrum för utbildning och forskning (se också Mellannorrlands Hospice Utbildning AB)

 

mantelfiguren.jpg   2 ord i fokus.

- Hospes (latin) = gäst, främling.

- Pallium (latin) = mantel.

 

Hospicetanken - Hospicefilosofin.

- Djup humanistisk människosyn.

- Fyra grundpelare: fysiska, psykiska, sociala, andliga/existentiella behov.

- Palliativ (lindrande) vård.

- Riktar sig till människorna under den mest utsatta tiden i livet.

 

 

       

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se