Våra föreläsare och kursledare

Medverkande vid kurserna anordnade av Mellannorrlands Hospice Utbildning AB

Matthias Brian
Diplomerad läkare i palliativ medicin SFPM (Svensk Förening för Palliativ Medicin), specialistläkare i palliativ medicin (2016), specialist i allmänmedicin, medicinskt ledningsansvarig och utbildningsansvarig på Mellannorrlands Hospice AB.
Matthias har mångårig erfarenhet och praktik i arbete med människor i livets slutskede. Han har bland annat arbetat inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Sundsvall, som överläkare och teamansvarig läkare på LAH (lasarettansluten hemsjukvård) och Linnéaenheten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt som överläkare med palliativt ansvar på onkologkliniken i Sundsvall.
Matthias har mångårig erfarenhet med utbildningar i palliativ medicin.

Åsa Tjernell
Sjuksköterska och f.d. verksamhetschef vid Mellannorrlands Hospice AB.
Åsa har mångårig erfarenhet och praktik i arbete med människor i livets slutskede och har bland annat arbetat på ASIH i Sundsvall samt på Stockholms sjukhems palliativa vårdavdelning. Hon har också arbetat på onkologkliniken vid Sundsvalls sjukhus och haft ansvar för praktikutbildningar av sjuksköterskeelever. Hon är sedan 2011 också diplomerad instruktör i mindfulness.
Åsa har också mångårig erfarenhet i utbildningar i palliativ vård.

Maria Daif
Undersköterska på Mellannorrlands Hospice sedan dess start 2007, och har i december 2014 avlagt sitt examen till specialistundersköterska i avancerad omvårdnad och palliativ vård på yrkeshögskolan i Linköping. Hon tillhör andra "kullen" i landet som framgångsrikt har avslutat denna specialistutbildning som omfattade 200 yrkeshögskole-poäng. Maria har också utbildat sig i taktil massage, och har genomfört alla steg i Taktipro utbildning inkl blivit intern utbildare och skall nu i år i samarbete med Taktipro hålla i 2 grundutbildningar i taktil massage.

Linda Eriksson
Specialistläkare i palliativ medicin och allmänmedicin. Linda har arbetat under flera år på Granlo Hälsocentral och har vidareutbildat sig till specialist i palliativ medicin på Mellannorrlands Hospice AB, där hon nu sedan våren 2019 innehar den ordinarie läkartjänsten. Linda har också det medicisnka ledningsansvaret på Hospice och är handledare för läkare som auskulterar och/eller randar sig på Hospice, samt kommer att vara studierektor för specialistutbildningen i palliativ medicin i Västernorrland.  

Lars Persson
Sjuksköterska med anställning på Mellannorrlands Hospice sedan flera år. Lars är en mycket upskattad, omtyckt och kunnig sjuksköterska med hög praktisk erfarenhet och goda kunskaper i palliativ vård och har visat stort interesse att vidareförmedla sina kkunskaper.   

 

Aktuellt

 
 
 
Copyright © 2021
Mellannorrlands Hospice
Växthusstigen 7
852 40 Sundsvall
T: 060-531 10 50
E: info@hospice.se